jueves, 29 de diciembre de 2011

Fuji (Seigaku) Roushi (Naruto Shippuden) Sohara (Sora No Otoshimono)                                                    Fuji


                                                      Roushi
                                                 Sohara

No hay comentarios: